25 april 2024

Vrom tikt ook Loppersum op de vingers

0

De gemeente Loppersum krijgt van de Vrominspectie een dikke onvoldoende voor de uitvoering van Vrom-zaken. Tweederde van de bestemmingsplannen is sterk verouderd, op bepaalde terreinen ontbreken beleidsplannen. De controle van bedrijven laat ook te wensen over. De gemeente heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld.

De Vrominspectie Regio Noord heeft eind vorig jaar een onderzoek verricht in Loppersum, naar de uitvoering van taken op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en veiligheid. De dienst heeft de periode januari 2000 tot juni 2002 onder de loep genomen. Ook Delfzijl bleek in februari ernstige tekortkomingen te hebben op Vrom-gebied.

Sterk verouderd

Uit het Vrom-onderzoek in Loppersum blijkt dat het overgrote deel van de bestemmingsplannen sterk verouderd is. Verouderde plannen kunnen vertragend werken op de totstandkoming van bouwplannen, omdat er vrijstellingsprocedures moeten worden gevolgd. Voor de buitengebieden en de beschermde dorpsgezichten, erg belangrijk in de gemeente, zijn de plannen wel in orde.

De controle op bedrijven is ook niet voldoende, maar in het landelijke Loppersum zijn weinig risicovolle bedrijven. Bouwplannen worden volgens de inspecteurs onvoldoende gecontroleerd op veiligheid en toegankelijkheid. Er zijn weinig controles op aanwezigheid van asbest bij de sloop van woningen.

De gemeente heeft inmiddels een plan van aanpak op hoofdlijnen opgesteld. Ook zijn er extra mensen ingeschakeld om de tekortkomingen bij te schaven. De inhaalrace kost ongeveer 90.000 euro. In mei presenteert de gemeente een definitief plan van aanpak.

Ziekteverzuim

De gemeente Loppersum onderschrijft de hiaten volledig. Volgens wethouder Jan de Heer zijn de achterstanden te verklaren door een groot ziekteverzuim onder de ambtenaren. “Ook waren er organisatorisch nog al wat tekortkomingen. Hier wordt nu hard aan gewerkt.

© Archief www.stedum.com

www.dvhn.nl

Geef een reactie