28 november 2023

VVD-Loppersum: realiteit haalt verkiezingsbeloftes in

0

De gemeente Loppersum staat voor een forse opgave. Om miljoenensteun van het rijk binnen te halen, moet de begroting over 2014 sluitend zijn. Hiervoor zijn flinke bezuinigingen nodig. De opgave waarvoor het noodlijdende Loppersum staat, werd maandagavond tijdens de behandeling van de voorjaarsnota nog het beste tot uitdrukking gebracht door VVD-raadslid Jan Boer die de kleinste fractie in de raad vertegenwoordigt.

"Een ieder die meent dat deze gemeente twee zwembaden, drie tenniscomplexen, vijf sportparken, vijf gymlokalen, een sporthal en veertien scholen in stand kan houden, is niet reëel", zo sprak hij. "Hoezeer het mij en velen van ons ook het hart zal gaan, hoeveel beloftes inzake het optimaal leefbaarheid houden van onze dorpen ook zijn gedaan…ook door mijn partij. De realiteit haalt ons is. Dat is verschrikkelijk, maar wel waar."

De meeste bijval kreeg Boer van Pier Prins (CDA). Volgens Prins is de benodigde realiteitszin raadsbreed aanwezig. De politiek hield deze avond haar kruit nog even droog; echte aanzetten voor bezuinigingen werden niet gehoord. Wel was men unaniem van mening dat de dorpshuizen niet door het snoeimes getroffen mogen worden. Lies Oldenhof (PvdA) sprak zich uit voor samenwerking tussen scholen om zo te bereiken dat er in ieder geval één basisschool in een dorp over kan blijven. Om de zwembaden overeind te houden werd privatisering bepleit door het CDA.

Volgens GroenLinks en VVD is aan gemeentelijke herindeling niet te ontkomen. Beide fracties noemden de verkiezingen in 2014 als meest geëigende tijdstip om de eenwording van de vier gemeenten in de Eemsdelta te realiseren. Omdat Eemsmond niet echt staat te trappelen, sprak VVD’er Boer zich uit voor opdeling van die gemeente. Een deel zou zich kunnen aansluiten bij de Eemsdelta en een ander deel bij de De Marne en Winsum.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie