23 februari 2024
Jaarlijks reikt de gemeente tijdens de nieuwjaarsreceptie de waarderingsprijs uit aan één persoon of een groep inwoners uit de gemeente Loppersum die een bijzondere prestatie op sportief, maatschappelijk of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht.

Als u iemand kent die voor de Waarderingsprijs in aanmerking komt, verzoeken wij u de volgende gegevens voor maandag 2 december 2013 op te sturen:

 • Naam van de kandidaat
 • Adres en postcode
 • Omschrijving van de geleverde prestatie/activiteit
 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanmelder.

U kunt dit sturen aan:
Dhr. R.S. Bosma,
Postbus 25
9919 ZG Loppersum
r.bosma@loppersum.nl

 • De spelregels zoals die door de raad zijn vastgesteld: Het moet gaan om een persoon of groep inwoners uit de gemeente Loppersum
 • Het moet gaan om een activiteit of prestatie  waarbij de gemeente op een uitzonderlijk positieve wijze in het nieuws is gebracht
 • Het moet in dat bepaalde jaar hebben plaatsgevonden
 • Het moet gaan om activiteiten die op de totale bevolking van dorp of gemeente gericht zijn(niet dat iedereen actief hoeft deel te nemen, maar het moet wel kunnen>> geen drempels of mogelijke uitsluitingen)
 • De activiteit(en) moeten een uniek karakter hebben
 • Het moet gaan om een activiteit(en) van grote maatschappelijke, sportieve of culturele waarde
 • Er moet geen eigen belang in het geding zijn (mensen kunnen zich zelf niet kandideren)
 • In de afgelopen 5 jaar mag geen prijs zijn ontvangen
 • Er mag geen sprake zijn van een actieve rol in politiek-bestuurlijk Loppersum

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie