17 mei 2024

Jaarlijks reikt de gemeente tijdens de nieuwjaarsreceptie de waarderingsprijs uit aan één persoon of een groep inwoners uit de gemeente Loppersum die een bijzondere prestatie op sportief, maatschappelijk of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht.

Een prestatie die ook zeker de leefbaarheid in de gemeente of in een dorp van de gemeente heeft bevorderd. De jury bestaat uit leden van de raadsfracties en hanteert geen criteria waaraan de kandidaten moeten voldoen. Kent u iemand of een groep mensen, schroom niet deze persoon of die groep voor te dragen. Een aanmeldingsformulier kunt u afhalen op het gemeentehuis of hieronder downloaden.

Aanmeldingen kunt u, voor 5 december 2011, sturen aan de gemeente Loppersum, t.a.v. de heer R.S. Bosma, Postbus 25 9919 ZG Loppersum.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie