24 juni 2024

Wadlopen, parachutespringen of dammen?

0

Op 10 september 2009 is het project Sportdorp in Stedum van start gegaan. Dit project is een initiatief van NOC*NSF, mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uitgevoerd door Huis voor de Sport Groningen. Stedum was één van de eerste dorpen die werd omgetoverd tot ‘Sportdorp’. In 2011 werd de rol van het Huis voor de Sport Groningen kleiner en ging Sportdorp Stedum op eigen benen verder in stichtingsformaat.

De stichting is een samenwerkingsverband tussen Volleybalvereniging Internos, Voetbalvereniging Stedum, IJsvereniging Stedum, Scouting De Struners en Tennisvereniging De Bosbaan.
Door de jaren heen heeft de stichting verschillende sportactiviteiten ontplooid, zoals Blacklightvolleybal, tafeltennis, sport- en spelmiddagen, bokscursussen en hardlooptrainingen. Ook werd een tafeltennistafel geplaatst bij de tennisbaan en werd een fiets verloot onder leden.
Doel en geleverde bijdrages
De stichting Sportdorp Stedum heeft tot doel om het sporten (in de breedste zin van het woord) te bevorderen en te stimuleren. Dit doen we onder andere door sportinitiatieven vanuit het dorp te faciliteren met een financiële bijdrage. Voorbeelden daarvan zijn Blij dat ik Glij (zomeractiviteit in de haven), streetdance, schaatsen in Kardinge, oprichting van Wielervereniging Oet Steem en familiezwemmen in Bedum. De meest recente bijdrages heeft Sportdorp geleverd aan de oprichting van de Survivalvereniging Stedum en een dartavond in Moarstee.
Initiatieven zijn welkom
Heeft u een sportief idee waarin u Stedumers wilt betrekken, breng uw voorstel dan vooral in bij het stichtingsbestuur! U kunt ons bereiken via e-mailadres info@sportdorpstedum.com. We zijn benieuwd naar uw sportonderwerp, een eerste omschrijving van uw plan van aanpak en een schatting van de kosten. Op basis hiervan neemt het stichtingsbestuur een besluit om al dan niet over te gaan tot (mede)financiering. Het werd al gezegd: ‘in de breedste zin van het woord’. Uw sportinitiatief kan dus gaan van wadlopen tot parachutespringen en van polsstokhoogspringen tot dammen.
Geplande activiteiten
Een sportactiviteit aanstaande is het Internos Stratenvolleybaltoernooi. Dit jaar een tweedaags sportevenement op 31 oktober en 2 november. Het toernooi, dat voor de 37e keer georganiseerd wordt, staat bekend als een leuk evenement voor volleyballiefhebbende Stedumers.
In het voorjaar van 2017 zal weer een hardlooptraining georganiseerd worden in voorbereiding op de Steemer Omloop.
Bestuurswisseling
Het stichtingsbestuur heeft onlangs afscheid genomen van Arend Koenes en Janneke Aué. Beide zijn vanaf het begin betrokken geweest bij Sportdorp en zijn dus enkele jaren voorvechters geweest voor een sportief Stedum. Pieter Berend Slager (voetbalvereniging) en Trix Leegte (tennisvereniging) nemen het stokje over. Peter Bijen (ijsvereniging) is sinds begin van dit jaar opvolger van Janna Bathoorn. Arend, Janneke en Janna, bedankt voor jullie inzet! Voor de opvolgers; veel succes in dit sportieve bestuur!
Het bestuur ziet uw sportinitiatieven tegemoet!

Sportdorp Stedum,

Geef een reactie