19 mei 2024

Wat is het stil, gebeurt er nog wel iets?

0

De leden van de projectgroep willen u graag bijpraten over de stand van zaken rond de voorbereiding van de samenvoeging van de  basisscholen en de peuterspeelzaal. De avond is vooral bedoeld voor de ouders van de kinderen van 0 -13 jaar, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!

De projectgroep Samenwerkingsschool Stedum nodigt u hierbij uit voor de informatieavond: donderdagavond 4 oktober a.s., van 20.00 tot 21.30 uur in OBS De Bongerd.

www.stedum.com

Geef een reactie