21 april 2024

Wat te doen bij schade door aardbevingen

0

Op dinsdag 8 augustus 2006, ‘s ochtends om circa vijf over zeven, heeft bij Middelstum een lichte aardbeving plaatsgevonden. De kracht van de beving is door het KNMI geschat op 3,5 op de schaal van Richter. De aardschok houdt volgens het KNMI waarschijnlijk verband met de gaswinning uit het grote Groningen-gasveld (“Slochteren”) en behoort met z’n kracht van 3,5 tot de relatief zwaarste bevingen die aan gaswinning worden toegeschreven.

Het KNMI heeft meldingen ontvangen van mensen die de schok hebben gevoeld of gehoord. De NAM heeft de gemeente Loppersum geïnformeerd. Als u denkt dat u schade heeft ondervonden, dan kunt u dat schriftelijk melden aan de NAM, Afdeling Grondzaken, postbus 28000, 9400 HH Assen. Ook staat op de website van de NAM (www.nam.nl) een standaardformulier om eventuele schade te melden.

 

De NAM verzoekt u schade zo snel mogelijk te melden, maar ook als u pas na enige tijd mogelijke schade ontdekt kunt u dit tot drie maanden na ontdekking schriftelijk of via internet aan de NAM melden.

 

Nadat uw melding is binnengekomen komt een onafhankelijk deskundige bij u langs en onderzoekt vervolgens de situatie bij u thuis. De kosten hiervan komen voor de rekening van de NAM. Als deze deskundige het aannemelijk acht dat de schade is ontstaan tijdens een beving veroorzaakt door gaswinning, dan wordt de schade vergoed. Per geval wordt bekeken wat de kosten van reparatie zijn.

 

Technische Commissie Bodembeweging

Als u het niet eens bent met het oordeel van de deskundige kunt u de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB) inschakelen. Dit moet u binnen 1 maand na afwijzing of uitspraak doen. De TCBB kan dan besluiten om een nieuw onderzoek te starten. Aan het inschakelen van de TCBB zijn kosten verbonden. Dit geld krijgt u terug als de TCBB u een vergoeding toekent die hoger is dan wat de NAM u aan schadevergoeding bood.

 

Meer informatie kunt u vinden op:

www.loppersum.nl

www.nam.nl

www.tcbb.nl

www.knmi.nl

www.geofoon.nl

www.scheurenniet zeuren.nl

 

Bij de Nam zijn folders en brochures beschikbaar. U kunt deze informatie aanvragen via telefoonnummer 0592-368222.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie