22 juni 2024

Wel klokken, maar geen carbid in Loppersum

0

loppersum – Hoewel de twee luidklokken van de Petrus- en Pauluskerk in Loppersum in het zuiden van Duitsland zijn om gerestaureerd te worden, wordt het nieuwe jaar in het dorp toch ingeluid. Op het Marktplein staat vanaf middernacht tot omstreeks 0.45 uur een mobiel klokkenspel.


Beide klokken daarvan werken op een elektrisch aggregaat en zijn eigendom van Jan Ekema uit Uithuizen. Ekema bedient de klokken vannacht op uitnodiging van Lopster Geert Jan Reinders, de lokale bladenman en marktmeester.


”Het is triest dat door de restauratie van de twee kerkklokken in ons dorp geen klokken zouden kunnen worden geluid met oud en nieuw”, zegt Reinders, die contact zocht met de Uithuizer. Die luidt de mobiele klokken in ruil voor een fles sterke drank. De verwachting is dat de twee kerkklokken vanaf juni 2004 hun werk weer kunnen doen.


Strengere regels


Had Reinders geen alternatief gevonden voor het traditionele luiden van de kerkklokken, dan was het in Loppersum vannacht erg stil geweest. Reinders: ”Het carbidschieten op het Marktplein gaat niet door vanwege de strengere regels. Het had wel gekund, maar dan zouden de jongeren die schieten de kosten moeten betalen van alle veiligheidsmaatregelen. En zoveel geld hebben ze niet.”


Sinds vorig jaar valt carbid niet meer onder het vuurwerkbesluit. Het openbaar ministerie gedoogt het schieten met carbid, een folkloristische traditie, als aan vier voorwaarden wordt voldaan. De gemeente moet schriftelijk toestemming verlenen aan de carbidschutter(s); het schieten met carbid is uitsluitend toegestaan tussen 10.00 uur op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag 2.00 uur; de gemeente wijst een terrein aan buiten de bebouwde kom waar het carbidschieten plaatsheeft en het terrein moet worden afgezet om publiek op een veilige afstand te houden.Carbid


Carbid is calciumcarbide, een korrel- of poedervormige stof. In contact met water ontstaat uit carbid acetyleengas, een gas dat zeer brandbaar en explosief is. Carbid werd omstreeks 1850 uitgevonden en aanvankelijk gebruikt in lantaarns voor straatverlichting en in de chemische industrie. Door de ontwikkeling van elektrisch licht raakte carbid uit de gratie.


© Archief www.stedum.com

www.dvhn.nl

Geef een reactie