20 juli 2024

Werk in uitvoering week 28

0

Zoals u wellicht merkt wordt er in Loppersum op dit moment druk gewerkt aan de weg, bruggen, riolering, kades en uitbreidingsplannen. Met de onderstaande advertentie willen we u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen van Loppersum. Daarbij erkennen wij dat de werkzaamheden voor overlast kunnen zorgen, wij vragen hiervoor om uw begrip.

Uitbreidingsplannen “Over de Wijmers” en “Middelstum-Zuid”
|Op woensdag 14 juli wordt om 11:00 uur het projectbord van het plan “Over de Wijmers” onthuld door wethouders P. Prins en J. Stoel. U bent van harte welkom om de onthulling van het bord bij te wonen.
Bouw van de brug “Lopstertil” te Garrelsweer
Aannemer Knol uit Akkrum vordert gestaag met de bouw van de “Lopstertil” te Garrelsweer. De oude brug is inmiddels helemaal gesloopt en de nieuwe fundering is reeds aangebracht. De stalen versterking van de betonnen landhoofden is inmiddels bijna klaar. Na het storten van het beton voor beide landhoofden worden de betonnen liggers tussen de landhoofden gelegd. Na de bouwvak vakantie (28 juli) zullen de resterende wegenbouwkundige werkzaamheden afgerond worden.
Vervangen kademuur Burchtstraat te Middelstum
Dezelfde aannemer als de bouw van de brug bij Garrelsweer (Knol Akkrum) heeft inmiddels de stalen constructie aangebracht. De aannemer is nu bezig met het aanbrengen van de verankering van de stalen constructie. Na het verankeren zullen de betonnen elementen en het metselwerk aangebracht worden. Helaas is er bij de werkzaamheden schade ontstaan aan een kabel van KPN. Daardoor ligt er tijdelijk een kabel over de brug richting Kantens. We zijn in overleg met KPN hoe deze schade hersteld moet worden.
Klein Asfalt onderhoud
In de gehele gemeente is aannemer KWS Infra b.v. uit Leek aan het werk met het uitvoeren van het bestek klein asfaltonderhoud 2010 voor de gemeente Loppersum. Hierbij gaat het om kleine werkzaamheden als het reparen van gaten en scheuren. Het kan zijn dat bepaalde wegvakken hierdoor zijn afgezet, wij vragen hiervoor uw begrip.
Indien u meer informatie wil over bovengenoemde werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Mark Postema (projectleider) tel. 0596-548200 of per mail m.postema@loppersum.nl.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie