26 februari 2024

Sinds begin dit jaar is er een werkgroep Steunstee actief. Leden zijn Sita Smit (Vrouwenraad), FrŽ Drent (Gereformeerde kerk), Pieter Oldenhuis (Hervormde kerk), Rini v.d. Ploeg (jeu de boules club), Jeanet Dijkstra (Toekomstvisie) en Lies Oldenhof (Dorpsbelangen) o.l.v. Marjoleine Dijkstra (CMO Groningen) en Harrie van der klei (stichting Welzijn Ouderen). Af en toe hebben anderen meegepraat, zoals Rinze Kramer van de woningstichting Wierden en Borgen en de Thuiszorg.

Steunstee is bedoeld voor ondersteuning van ouderen, om elkaar te ontmoeten, vragen te kunnen stellen over voorzieningen zoals Thuiszorg en voorlichting te krijgen over onderwerpen die voor mensen die zorg nodig hebben belangrijk zijn. SteunsteeÕs zijn er al op meer plaatsen, o.a. in Oost-Groningen, maar ook in Spijk, Roodeschool en Õt Zandt. SteunsteeÕs draaien op vrijwilligers, met ondersteuning van beroepskrachten. Daarom zijn ze beperkt open, maar wel aanspreekbaar.


 


De werkgroep heeft zich gebogen over de resultaten van de toekomstvisie en heeft met elkaar uitgewisseld wat de leefsituatie van ouderen in Stedum is en hoe die in de toekomst zal zijn. Gelukkig is er nog het nodige aan voorzieningen in Stedum, en de Steunstee zou daarop moeten aansluiten. Hiervan is een verslag gemaakt dat u kunt lezen op Stedum.com. Dit verslag is besproken met de gemeente. In een gesprek met wethouder Wil Scheltens en Hoofd Welzijn Jurie Bonnema is besloten om in Stedum met een proef van start te gaan.


 


Op de laatste vergadering kwam de woonsituatie van ouderen in het toekomstige Stedum  is besproken. Nu er seniorenwoningen aan de Weemweg afgebroken zijn,  is de vraag wat er terugkomt. Daar heeft Rinze Kramer antwoord op gegeven. Er komt op het afgebroken stuk een complex van 6 iets luxere seniorenwoningen. Deze zijn niet goedkoop, maar waarschijnlijk nog wel subsidiabel. Dit complex wordt op dit moment ontworpen en zou mogelijk eind 2006 al voorbereid kunnen worden. Op het oude voetbalveld worden 14 levensloopbestendige woningen gepland.


 


Concrete plannen


In januari gaat Steunstee Stedum van start. Dan wordt er een koffieochtend voorbereid waarvoor alle Stedumer 55-plussers per brief worden uitgenodigd. Vervolgens zal er iedere maand een ochtend zijn. Een van de suggesties is het maken van een telefoonkaart met alle belangrijke nummers. Ook zal er voorlichting zijn over bijzondere bijstand, hulpmiddelen, regelingen voor huisaanpassingen enz. Uiteraard kunt u ook zelf onderwerpen aandragen. Vanuit Stedum bereiden Sita Smit en Jeanet Dijkstra een programma voor. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen.


 


Namens de werkgroep Steunstee,


Lies Oldenhof

www.stedum.com

Geef een reactie