28 november 2023

Werkzaamheden Eemshavenweg (N46) van 6 juli t/m november 2009

0


De Provincie Groningen werkt in de periode vanaf 6  juli t/m november aan de Eemshavenweg (N46). Voor het grootste gedeelte vinden de werkzaamheden plaats aan één zijde van de weg in werkvakken van ca. 500 meter lengte, waarbij het verkeer in beide richtingen langs de werkvakken geleid wordt door middel van verkeerslichten. Voor het gedeelte Groningen-afslag Bedum/Ten Boer zullen de werkzaamheden aan één zijde plaatsvinden over het gehele traject en zal voor het verkeer richting de Eemshaven een tijdelijke wegomleiding plaats vinden.

Daar waar werkzaamheden plaatsvinden is de toegestane snelheid 70 km/u en langs de werkvakken 50 km/u.

Planning werkzaamheden
De planning van de werkzaamheden ziet er als volgt uit:

  • Vanaf 6 juli:

De werkzaamheden beginnen ten zuiden van de kruising N363 (afslag Roodeschool) en gewerkt wordt richting de Eemshaven. Het hooggelegen gedeelte van de N46 (km. 35.4 – 37.3) wordt volledig gestremd waarbij het verkeer van en naar de Eemshaven over de onderliggende parallelstructuur wordt geleid. Ten noorden van deze afslag wordt gewerkt met verkeerslichten geregelde werkvakken.

  • 20 juli tot 10 augustus 2009 (bouwvak):

Gedeelte Groningen – afslag N993 Bedum/Ten Boer.
Tijdens de werkzaamheden op dit gedeelte zal voor het verkeer richting Groningen altijd 1 rijstrook beschikbaar zijn.
Het verkeer vanuit Groningen naar Bedum wordt omgeleid via de Groningerweg (langs de Hornbach). Het overige verkeer in de richting Eemshaven wordt via de ring Groningen N360-N996 naar de afslag Loppersum/Middelstum geleid om de N46 te kunnen vervolgen.
Getracht zal worden om in deze relatief rustige vakantieperiode ook de werkzaamheden over het gedeelte Bedum-Middelstum uit te voeren.

  • Van 10 augustus t/m eind november 2009:

Afslag N993 Bedum/Ten Boer (evt. Middelstum) -Eemshaven.
Uitvoering vindt plaats met verkeerslichten geregelde werkvakken.

Informatie
Mochten er wijzigingen in de werkzaamheden en de planning optreden, dan wordt hierover gecommuniceerd in de regionale kranten.

Achtergrondinformatie
In 2008 heeft de provincie Groningen een aanzienlijk deel van het traject N46 Groningen – Eemshaven voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Ook heeft de provincie groot onderhoud uitgevoerd aan de bruggen en viaducten in deze weg.  Na afloop van de werkzaamheden bleek dat de weg op een aantal plaatsen niet de vereiste breedte heeft. Daarom heeft de provincie besloten de weg in de zomer van 2009 te gaan verbreden tot "ARBO"-breedte, d.w.z. dat het mogelijk wordt in de toekomst onderhoud aan de weg uit te voeren waarbij één rijstrook beschikbaar blijft voor het doorgaande verkeer.

www.stedum.com

Geef een reactie