25 april 2024

Wethouder markt op met locatie Sennema

0

Winsum – Daar zal hij aan iedereen die er interesse voor heeft de beide plannen van een toelichting voorzien, eventuele vragen beantwoorden en wellicht ook met de belangstellenden in discussie gaan.

De wethouder heeft daarvoor bij uitstek geschikte tijdstippen uitgekozen, want beide keren is het dan koopavond in Winsum. De gemeente Winsum is sinds 1 oktober vorig jaar eigenaar van de Sennema-locatie, genoemd naar de ondernemer die hier met zijn bedrijven was gevestigd. Hij koos voor een nieuwe plek op het industrieterrein, waardoor de gemeente de mogelijkheid kreeg om het dorpscentrum op te kalefateren. Dat de gemeente het terrein in eigendom kreeg wordt van betekenis geacht, omdat de plek een belangrijke rol kan spelen in de toekomstige ontwikkeling van het dorp. Zo denkt het gemeentebestuur dat er van de te kiezen invulling een impuls kan uitgaan op andere voorzieningen in Winsum.


Twee architectenbureaus – Daad Architecten bv en De Zwarte Hond Architecten – hebben inmiddels een (voorlopig) ontwerp gemaakt. In september zal het college van B en W daaruit een keuze maken. Het doet dat overigens niet zonder dat deskundigen en andere betrokkenen er hun licht over hebben laten schijnen. Voor dat doel zijn een speciale projectgroep en een klankbordgroep met gemeentelijke vertegenwoordigers en externe deskundigen gevormd. Zij zullen B en W van adviezen voorzien.


Wie belangstelling heeft om beide ontwerpen te bekijken hoeft niet per se naar de wethouder op het dorpsplein. Vanaf maandag zijn ze te zien in de centrale hal van het gemeentehuis in Winsum.

www.dvhn.nl

Geef een reactie