25 juli 2024

WETHOUDER SCHELTENS TEKENT CONTRACT MET ZORGVERZEKERAAR VOOR MINIMA

0

Wethouder W.M. Scheltens en de heer W. Cnossen, lid van de Raad van Bestuur van Menzis namens GeovŽ zorgverzekeraar, ondertekenen op maandag 6 september, om 15.00 uur een contract in het gemeentehuis aan de Stationslaan 1 te Loppersum. In het contract is geregeld dat inwoners van de gemeente Loppersum met een inkomen tot 120% van het voor hen geldend sociaal minimum vanaf 1 oktober 2004 kunnen deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering.

Grote voordelen
Het contract biedt voor bij GeovŽ verzekerde minima grote voordelen. Deelname betekent een aanzienlijke uitbreiding van het ziektekostenpakket en een korting op de premie van aanvullende verzekeringen. Tot deze uitbreiding behoren een extra uitgebreide vergoeding voor gezichtshulpmiddelen (brillen en contactlenzen), vergoedingen voor eigen bijdragen Orthodontie (kinderen tot 18 jaar), Thuiszorg, Hulpmiddelen en Psychotherapie. In veel gevallen is er ook sprake van een uitgebreidere vergoeding voor Eerstelijns psychologische hulp, bevalling en kraamzorg en steunzolen.


Korting
De gemeente betaalt voor deze pakketuitbreiding een bedrag per maand per deelnemer. Bovendien ontvangen de deelnemers een korting van 13% op hun premie voor aanvullende verzekeringen die zij bij GeovŽ hebben afgesloten. Dit houdt overigens wel in dat de gemeente voorzieningen die opgenomen zijn in het collectieve pakket niet langer vanuit de bijzondere bijstand vergoedt.


Meer minima beter verzekerd
Er zijn meerdere redenen voor het afsluiten van de collectieve ziektekostenverzekering. Bijstandsgerechtigden en anderen met een inkomen op of juist boven het sociaal minimum zijn vaak onvoldoende aanvullend verzekerd tegen medische kosten. Landelijk heeft ongeveer 95% van alle ziekenfondsverzekerden een aanvullende verzekering, terwijl dat onder bijstandsgerechtigden minder dan 75% is. Met de invoering van de collectieve ziektekostenverzekering hoopt de gemeente te bereiken dat een groter aantal minima van het recht op vergoeding van bepaalde medische kosten gebruik gaat maken.

www.loppersum.nl

Geef een reactie