24 juli 2024

Wethouder Usmany-Dallinga reageert op uitspraken NAM:

“Er zijn afspraken met inwoners gemaakt, die komen we na”

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga is ontstemd over de uitspraken van NAM die donderdagavond 6 mei in de media verschenen. Annalies Usmany-Dallinga: “Het is ongepast dat NAM deze inhoudelijke uitspraken doet. De minister van Economische Zaken en Klimaat gaat over de veiligheid, ons is verzekerd dat NAM op afstand staat.”

Wethouder Usmany-Dallinga reageert hiermee op de uitspraken van NAM-directeur Johan Atema gisteravond dat versterking eigenlijk niet meer nodig zou zijn. “De gaswinning wordt versneld afgebouwd, maar het effect hiervan op de veiligheid van de gebouwen in het aardbevingsgebied is niet op voorhand duidelijk”, aldus Usmany-Dallinga.

“Het is nog steeds zo dat pas ná beoordeling blijkt of en welke woning daadwerkelijk versterkt moet worden. De opnames en beoordelingen gaan daarom gewoon door. Ook de gemaakte afspraken tussen de verschillende bestuurders en met bewoners over eventuele versterking of sloop nieuwbouw van hun woning worden nagekomen.”