1 oktober 2023

Wie geeft de burger de regie over zijn energie?

Politieke partijen in debat over hun beloftes m.b.t. energietransitie

Wat gaat de politiek doen aan de energietransitie? Op welke wijze willen zij invulling geven aan het nationale Klimaatakkoord? En wie geeft de burger zelf (zoveel mogelijk) de regie over zijn energie, nu en in de toekomst? Burgers willen weten wat er op 17 maart te kiezen valt als het gaat om het klimaat. Barn Talk springt op deze behoefte in met als motto: People in Power.

Op 3 maart is er een politieke Barn Talk met als thema ‘Wie geeft burgers de regie over hun energie? Politieke partijen in debat over hun beloftes ten aanzien van de energietransitie’. In deze editie zullen gespreksleiders Marcel Koenis (business developer) en Wim Elving (lector Sustainable Communication) de deelnemende politici aan de tand voelen over het effect van hun partijprogramma op thema’s als energiearmoede, inzet op energieonderzoek en onderwijs, het voorbestaan van het energiekartel, de belasting op fossiele brandstoffen en de toekomst van duurzame mobiliteit. Per thema gaan 2 tafelgasten de ring in om een onderwerp (digitaal) uit te vechten.

Debatvragen worden o.a. bedacht door studenten en lectoren van EnTranCe. Partijen die aan het debat zullen deelnemen zijn D66, PvdA, CDA, VVD, en GroenLinks. De ChristenUnie is ook uitgenodigd, we hopen dat zij ook aanschuiven op 3 maart. Wil je de uitzending volgen? Houd dan deze pagina in de gaten voor de link naar onze livestream: https://www.en-tran-ce.org/evenementen/wie-geeft-de-burger-de-regie-over-zijn-energie/

Tafelgasten
Tijdens deze Barn Talk gaan enkele politici met elkaar in debat over de toekomst van energietransitie: wat beloven zij de burger?

Tafelgast
Astrid Janssen
GroenLinks. Kandidaat-Kamerlid en wethouder van Amersfoort. In de laatsgenoemde rol is ze politiek verantwoordelijk voor groene thema’s als duurzaamheid, maar ook voor meer ‘grijze’ portefeuilles als ruimtelijke ordening.

Tafelgast
Marcel Beukeboom
D66. Kandidaat-Kamerlid en Klimaatgezant. Beukeboom is het boegbeeld van de Nederlandse klimaatdiplomatie.

Tafelgast
Wiliam Moorlag
Partij van de Arbeid. Tweedekamerlid met de portefeuilles economische zaken, klimaat, landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

Tafelgast
Agnes Mulder
CDA. Tweedekamerlid met portefeuilles economische zaken, klimaat, energie, grondstoffen, mijnbouw, Noordzeeakkoord en Groningse gerechtigheid.

Tafelgast
Marinus Tabak
VVD. Kandidaat-Kamerlid en directeur van de RWE-elektriciteitscentrale in de Eemshaven.

Tafelgast
Sijbe Knol
Fryske Nasjonale Partij. Fractievoorzitter in de Staten van Fryslân. Woordvoerder ruimtelijk beleid, tot voorkort ook klimaatbeleid en energie.

Gespreksleider
Wim Elving
Lector Sustainable Communication Hanzehogeschool Groningen

Gespreksleider
Marcel Koenis
Business development directeur EnTranCe – Centre of Expertise Energy