16 juni 2024

Wie heeft er in Stedum de grootste zonnebloem? En wie heeft de zwaarste pompoen gekweekt?

0
Op 27 september ’s middags om 15.30 uur in café ’t Oude Raedthuys is de prijsuitreiking van deze spannende wedstrijd. Martin en Zijlema en Lies Oldenhof zijn 6 september rond geweest om de winnaars te bepalen. Pompoenen moeten worden meegebracht om ter plekke aan de unster van de Stemer slager Anne Smit te worden gewogen.
Enkele weken daarvoor waren de kanshebbers al gespot. En al hadden Martin en Lies niet goed opgelet, dan nog werden ze onderweg meerdere malen getipt. Ben je al bij die en die geweest? 

Die heeft een hele grote zonnebloem. Ook schuwde men niet te gissen naar wat dan vooral zou helpen, goede grond, kippenmest of zelfs bloeiremmer. Bij een van de deelnemers is de bloei zo laat ingezet dat deze zelfs nu nog doorgroeit. De stand van 6 september is echter bepalend. Ook was er een deelnemer met een plant in de tuin die verwacht veel op hennep leek. Daar bemoeit de activiteitencommissie zich niet mee. Bij het opmeten in de verschillende tuinen moest ook rekening worden gehouden met de verschillende deelnemers van één gezin. Kinderen en ouders kwamen er wel even bij staan, en de activiteitencommissie hoopt dat haar uitslag niet tot ruzie leidt. Er is zeer zorgvuldig gemeten, vanaf de aarde langs de stengel tot de aanzet van de stengel bij de bloem.

Dit jaar was ook een trap noodzakelijk. Bochten en dubbele koppen zijn netjes mee opgemeten. Aan troostprijzen wordt niet gedaan, want de vele rampen die de activiteitencommissie ter ore kwamen zijn niet op pechgehalte te classificeren. Van kwijtgeraakte pitten tot het poten van pitten van vorig jaar en van slakken tot niet tijdig gestutte bloemen, er was geen beginnen aan om daar een oordeel over te geven. Er waren plm. 50 deelnemers dit jaar, en dankzij de pechgevallen is het meten op een zaterdag in ruim anderhalf uur te doen. 

Daarmee heeft de activiteitencommissie ook weer een goed idee gekregen van de vele fraaie achtertuinen in Stedum. Men schuwde soms niet de commissie met koffie of aardbeien om te kopen. Het is opvallend hoe sommige jonge deelnemers jaar op jaar weten te scoren. Volgend jaar gaat de activiteitencommissie dan ook zeker opnieuw zonnebloem- en pompoenpitten ronddelen. Iedereen die zich dit jaar voor de wedstrijd heeft opgegeven is welkom bij de prijsuitreiking in het café.

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie