13 juli 2024

Wierden en Borgen gaat 12 woningen bouwen achter gemeentehuis Loppersum

Op dinsdag 22 december ondertekenden wethouder Pier Prins namens de gemeente Loppersum en Matthieu van Olffen, bestuurder van woningstichting Wierden en Borgen een intentieovereenkomst voor de nieuwbouw van 12 woningen aan de Pomonaweg in Loppersum (achter het gemeentehuis). Wethouder Pier Prins: “De afgelopen jaren zijn er meerdere plannen bedacht voor het braakliggende terrein achter ons gemeentehuis, die uiteindelijk niet haalbaar bleken. Het idee van Wierden en Borgen is dat gelukkig wel.”

Doorstroom op de woningmarkt
Vanwege de forse versterkingsopgave in de wijk Loppersum-Noord wordt een groot aantal woningen vervangen of versterkt. In aanloop naar de sloop kunnen woningen niet verhuurd worden, beschikbare huurwoningen worden nu ingezet als tijdelijke huisvesting voor huurders wiens woning wordt gesloopt. Bestuurder Matthieu van Olffen: “Hierdoor zijn er voor reguliere woningzoekenden minder huurwoningen beschikbaar in het dorp Loppersum. Samen met de gemeente hebben wij gezocht naar een manier om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen.”

Project ‘Pomonahof’
Op het terrein achter het gemeentehuis worden 12 woningen gebouwd, elk met twee slaapkamers. Deze huurwoningen zijn straks geschikt voor één- of meerpersoonshuishoudens. Wethouder Prins: “Ik ben heel blij dat we dit nog vóór het einde van de zelfstandige gemeente Loppersum in gang kunnen zetten.” Matthieu van Olffen: “We verwachten dat we halverwege 2021 kunnen starten met de bouw. Met deze nieuwe woningen dragen wij graag ons steentje bij om de doorstroming op de huizenmarkt in Loppersum te vergroten.”