22 april 2024

Willem Bruinius Schutterskoning

0

Donderdag 18 april werden de jaarvergadering-prijsuitreiking en Kroning van de Schuttersvereniging Stedum gehouden. In de verschillende klasses werden de prijzen als volgt uitgereikt. Hoogste kaarten: Ondersteunende klasse:119 punten voor Anjo Hofman. In de C. Klasse: met 109 punten voor Ellen Meijer. In de B. Klasse: met 113 punten voor Hans Thybaut.A. Klasse: met 115 punten voor Willem Bruinius. Hoogste Kaart Pistool voor Martin van Dijken 97 punten.
Uitslag: Ondersteunende. Klasse 3e prijs met een gemiddelde van 101.20 voor Dirk Dijkema. 2e prijs met een gemiddelde van 106.36 voor M.L. Boneschansker. 1e prijs met een gemiddelde van 113.80 voor Anjo Hofman. Uitslag C. Klasse: 3e prijs met gemiddelde van 92.00 voor Talo Tamminga. 2e prijs met een gemiddelde van 93.88 voor Harm Pestoor. 1e prijs met een gemiddelde van 100.44 voor Ellen Meijer. Ellen promoveert naar de B. Klasse. Uitslag B. Klasse: 3e prijs met gemiddelde van 98.20 voor Coby Nienhuis.2e prijs met gemiddelde van 103.32 voor Lukas Kruidhof. 1e prijs met een gemiddelde van 103.40 voor Corné Reker. Corné en Lukas promoveren naar de A. Klasse, Uitslag in de A. Klasse”: 3e prijs met een gemiddelde van 105.28 voor Martin van Dijken. 2e prijs met een gemiddelde van 105.92 voor Rianne Lofvers. 1e prijs met een gemiddelde van 109.52 voor Willem Bruinius. Willem promoveert naar de H. Klasse. Uitslag van Pistool: 3e prijs met een gemiddelde van 83.52 voor Corné Reker. 2e prijs met een gemiddelde van 87.96 voor Martin van Dijken. 1e prijs met een gemiddelde van 90.12 voor Rianne Lofvers. Voor de 10e keer achtereenvolgend is de wisselbeker voor Rianne. Schutterskoning Willem Bruinius. 1e secondant is Rianne Lofvers. 2e secondant is Martin van Dijken en 3e secondant is Wim Gremmen. In de pauze werden er 2 leden gehuldigd. Jan Timmer is 45 jaar lid van de vereniging en ook Talo Tamminga is 40 jaar lid. Ze ontvingen een oorkonde en cadeautje. Na het toezingen van de Schutterskoning en zijn secondanten met het Grunnings Laid sloot de voorzitter deze feestelijke avond af en wenste iedereen een fijne zomervakantie toe.

Schuttersvereniging Stedum,

Geef een reactie