19 juni 2024

Willen we jeugdsozen afhankelijk laten zijn van (alcoholische) consumptieverkoop

0

Vinden wij het, als gemeenteraad, verantwoord dat jeugdsozen voor een belangrijk deel draaien op, en voor de exploitatie kennelijk afhankelijk van de verkoop van consumpties, en dan met name de alcoholische consumpties?  Op die vraag zouden we ten principale een antwoord moe- ten geven.”  Dat vindt de fractieleider van GroenLinks in de Lopster gemeenteraad Harm Janssens.

Zijn fractie maakt zich, evenals andere fracties in de raad, zorgen over de gang van zaken in diverse jeugdsozen. Met name over excessen die een gevolg blijken te zijn van bovenmatig alcohol en drugsgebruik door jeugdsoosbezoekers.

Een uitspraak hierover kan de raad binnenkort doen op grond van een door B en W aangekondigde nota Jeugdbeleid, waaraan het tot nu toe ontbrak maar waarvoor inmiddels , zo liet verantwoordelijk wethouder Jan Stoel (ChristenUnie) de raad weten, ,,tijd en geld is vrijgemaakt om beleid te ontwikkelen.”  Wethouder Stoel suggereerde om niet alleen de Groen Links vraag op enkel de jeugdsozen te  betrekken maar daarbij ook te willen kijken naar de (gemeentelijke) sportkantines.  CDA-raadslid Aagtje Elderman Star waarschuwde al bij voorbaat voor het gevaar dat er ,,nu dingen worden geroepen die we straks niet waar kunnen maken.”

eemslander

Geef een reactie