2 maart 2024

Wisselwoningen in Stedum

In de gemeente Loppersum worden de komende jaren nog veel woningen versterkt. Dat kan leiden tot het slopen van bestaande woningen en nieuwbouw of tot bouwkundig versterken van de bestaande woningen. In veel gevallen moeten de bewoners tijdelijk op een andere plek wonen en hiervoor zijn tijdelijke (wissel)woningen nodig. De afgelopen tijd is duidelijk geworden hoeveel tijdelijke woningen de komende jaren in de gemeente Loppersum nodig zijn. De gemeente wil graag zoveel mogelijk per dorp / gebied een locatie aanwijzen. Zo kunnen die bewoners, die naar een wisselwoning moeten verhuizen, gebruik blijven maken van de faciliteiten in hun eigen dorp of gebied en ook hun sociale contacten onderhouden.

Twee locaties aan de Hilmaarweg in Stedum
Voor het dorp Stedum wijst de gemeente twee locaties aan:

De locatie Hilmaarweg naast het nieuwe kindcentrum De Klaver. Deze locatie is voor de gemeente voor de hand liggend, omdat hier in het verleden woningbouw was gepland. Voor deze plek staan ongeveer 30 woningen gepland. De bedoeling is dat deze locatie vijf tot tien jaar gebruikt gaat worden.
De locatie van de voormalige school de Bongerd, ook aan de Hilmaarweg. Het gaat hier om vijf tijdelijke woningen die er naar verwachting maximaal 16 weken zullen staan.
Informatiebijeenkomst omwonenden
Donderdag 26 november 2020 organiseerden de gemeente en NCG een digitale omwonendenavond. Daar werd onderstaande presentatie gegeven.

Wisselwoningen Stedum