13 juli 2024

Wmo beleidsplan ter inzage

0

De gemeente maakt elke  vier jaar een beleidsplan waarin staat wat zij wil uitvoeren op een aantal terreinen. Het zijn de onderwerpen die staan genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en gaan over bijvoorbeeld leefbaarheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, huishoudelijke- en verslavingszorg.

Inspreekmogelijkheid
Het Wmo beleidsplan 2007-2011 wordt  op maandag 19 november 2007 in de  raadscommissie besproken. Tijdens deze raadscommissievergadering is er spreekrecht. Inwoners hebben dan de mogelijkheid om hun mening te geven over het Wmo-beleidsplan 2007-2011.

Indien men van dit recht gebruik wil maken, kan men dit tot uiterlijk 12.00 uur op de vergaderdag doorgeven aan de griffier, mevrouw M.E. Greven of mevrouw J. Slagter, beiden te bereiken via tel. 0596-548200. Men kan ook contact opnemen met de secretaris van de Wmo-adviesraad, de heer J. de Lange, e-mail mr.delange@hotmail.com of (één van) de raadsleden. Zij kunnen met het commentaar rekening houden in de ontwikkeling van dit plan. 

Inzage
Het Wmo-beleidsplan 2007-2011 is onderdeel van de raadscommissiestukken en is vanaf maandag 12 november te downloaden vanaf www.loppersum.nl. Het Wmo-beleidsplan 2007-2011 is vanaf 8 november ook in te zien in het gemeentehuis aan de Molenweg 12 in Loppersum, in de bibliotheken in Middelstum, Loppersum en ’t Zandt en de verzorgingstehuizen in Loppersum en Middelstum. Voor inzage van de onderliggende stukken kan men contact opnemen met mevrouw J. Slagter, tel. 0596-548200.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie