25 april 2024

Woningbouw borglanden 2 en Weemweg

0

Eind april heeft dorpsbelangen een vooroverleg gehad met vertegenwoordigers van gemeente en woningstichting. Met een commissievergadering en de raadsvergadering waren er al weer drie avonden in een maand tijd aan dit onderwerp gewijd. Nu er eindelijk woningbouw mogelijk wordt, is die inspanning gemakkelijk gedaan.

In de raadsvergadering van eind april is besloten een eerste krediet beschikbaar te stellen voor het bouwrijp maken van fase 1 van Noordoost. Daar kunnen dan 8 woningen worden gebouwd.


 


De woningen aan de Weemweg worden binnenkort gesloopt nu de sloopvergunning binnen is. Dat wordt dan een grasveld, en vormt samen met de Hilmaarweg in de toekomst een soort groene wig. Je kunt daardoor van het centrum van Stedum naar buiten kijken, het open karakter van het dorp blijft gehandhaafd. Om de nieuwbouw heen komt een groene singel. De bejaardenwoningen aan de Hilmaarweg blijven voorlopig staan.


 


De woningstichting moet beslissen over nieuwbouw van huurwoningen, hiervoor heeft de gemeente het oude voetbalveld in gedachten. In de inspraakronde van deze raadsvergadering hebben we bepleit dat de gronden voor de groene singel worden verworven, dat er een alternatief voor het oude voetbalveld komt en dat men de kassen aan de Triezenbergstraat niet laat verpauperen.

Dorpsbelangen Stedum

Geef een reactie