6 juni 2023

Woningen op de foto vanwege waardebepaling WOZ

In het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zal vanaf 2007 jaarlijks een nieuwe WOZ-waarde worden vastgesteld. Dit bevordert breder gebruik van WOZ-gegevens en daarmee een groter maatschappelijk nut van de waardering en daarvoor gemaakte kosten.

Verplichte adminmistratie
Gemeenten moeten een WOZ-administratie bijhouden; alle veranderingen van woningen en andere gebouwen volgen; de markt in de gemeente volgen en analyseren; alle objecten (woningen en andere gebouwen en objecten) taxeren; WOZ-beschikkingen versturen etc.

Foto’s bouwwerken
Om bovenstaande te kunnen uitvoeren zijn er van objecten foto’s nodig die onder andere gebruikt worden voor taxatieverslagen. Het maken van foto’s van de diverse woningen is uitbesteed aan een extern taxatiebureau. Inmiddels is het bureau begonnen om de gemeente in kaart te brengen. U kunt dus medewerkers van het bureau signaleren, die foto’s maken van uw huis. Zij hebben een legitimatie bij zich. Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen met het de gemeente, tel. 0596-575275.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie