12 april 2024

Zeer grote elektriciteitscentrale mogelijk naar Eemshaven

0

NUON heeft een plan gepresenteerd om in Nederland een zeer grote elektriciteitscentrale te bouwen, waarvoor de Eemshaven een zeer serieuze kandidaat is. De Milieufederatie Groningen (MFG) en de Waddenvereniging (WV) vinden onder scherpe voorwaarden een kolenvergasser zoals Nuon die voorstelt acceptabel.

NUON heeft haar plan gepresenteerd om in Nederland een zeer grote elektriciteitscentrale te bouwen. De locatiekeuze is nog niet gemaakt, de Eemshaven is ŽŽn van de opties. Het gaat om een kolenvergasser. EŽn van de voorwaarden die de milieuorganisaties stellen, is dat in Groningen meer werk wordt gemaakt van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Zij vragen aan NUON de kolen met de modernste technieken te vergassen, zodat de emissies waaronder CO2, niet hoger zullen zijn dan die van een nieuwe gascentrale. Daarnaast moet verstoring van de Waddenzee voorkomen worden.

De MFG en WV zijn tegen de bouw van een traditionele poederkoolcentrale, maar willen onder scherpe voorwaarden overwegen de bouw van een kolenvergasser te accepteren. “Als kolen zo schoon mogelijk worden gebruikt, sluiten wij het benutten van kolen, in een overgangstijd naar het opwekken van duurzame energie toe, niet uit”, zo stelt de Marloes Luitwieler, medewerker energie van de MFG. Een robuust aanbod van duurzame energiebronnen ontbreekt nu nog en het enkel afhankelijk zijn van gas en olie brengt risico’s met zich. Schone kolenvergassing kan in de overgang naar duurzame energieopwekking een belangrijke optie worden. Een betere dan de inzet op kernenergie.

Het inpassen van een kolenvergasser in het Waddengebied vraagt om extra grote zorg voor de milieukwaliteit, inpassing in het landschap en zorg voor de natuur. Belangrijke aandachtspunten zijn voor de MFG en de WV de landschapsschade en verstoring van vogels, die met name veroorzaakt wordt door de fakkel, en de inlaat en uitstoot van koelwater. De fakkel brandt als de centrale tijdelijk buiten bedrijf is. Dit komt neer op meerdere malen per dag. De fakkel kan een hoogte van 30 meter bereiken. Koelwater zorgt op twee momenten voor problemen: bij de inlaat worden mogelijk veel vissen meegezogen, bij de uitlaat wordt het oppervlaktewater verwarmt met alle negatieve gevolgen van dien. Deze aspecten moeten goed in kaart gebracht worden, en de gevolgen zo veel mogelijk vermeden.

Het is mogelijk dat steenkoolvergassers met de nieuwste technieken een heel lage uitstoot van allerlei emissies halen. Als het initiatief voor een vergasser aan ambitieuze milieueisen voldoet, kunnen kolen op een klimaatvriendelijker manier worden ingezet. Wat betreft CO2 is de eis van beide organisaties dat een kolencentrale niet meer uitstoot dan een nieuwe gascentrale, dus minder dan 360 gram CO2/kWh. Een traditionele poederkolencentrale stoot ongeveer 750 gram CO2/kWh uit. Om dat CO2-niveau te halen zijn wel extra maatregelen nodig, zoals een hoge effici‘ncy van de centrale. Verder dringen MFG en WV aan op de inzet van hoog percentage aan schone biomassa. Tevens moet NUON volgens hen investeren in ondergrondse opslag van CO2, zoals afgesproken in het akkoord over het openhouden van Borssele. Hierin wordt 80 miljoen toegezegd voor proefprojecten voor ondergrondse opslag van CO2, te betalen door de energiebedrijven.

MFG en WV erkennen dat er nieuwe energiecentrales nodig zijn. Er blijft grote vraag naar energie. Desondanks vinden ze dat de hoogste prioriteit gegeven moet worden aan energiebesparing en duurzame energie. En dat gebeurt nog lang niet voldoende. Willen we in Groningen ruimte bieden voor extra energiecentrales, dan zal de Provincie daarom ook met een stevig actieplan energiebesparing moeten komen. Als we met name aandacht schenken aan de energievraag en onvoldoende werk maken van energiebesparing, dan spannen we het paard achter de wagen.

www.gic.nl

Geef een reactie