16 juli 2024

Zonnepark Stedum, stand van zaken

Het is alweer enige tijd geleden dat de gemeente Eemsdelta de uitslag van het tenderproces zonneparken Eemsdelta gedeeld heeft en in de pers melding werd gemaakt van een mogelijk zonnepark in Stedum. Daarna is het stil gebleven. Hoogste tijd om informatie met u te delen.
Wie zijn wij?
De initiatiefnemers van zonnepark Stedum hebben de ambitie om de energietransitie in Nederland te versnellen door lusten en lasten eerlijk te verdelen, voor Stedum waarde te creëren en lokaal draagvlak voor de plannen te organiseren. Dat kunnen en willen we niet alleen, daarvoor zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de inwoners van Stedum. Draagvlak betekent voor ons dat we vanuit de wensen van het dorp kijken naar mogelijke samenwerkingsvormen, lokaal eigenaarschap en landschappelijke inpassing van een mogelijk zonnepark in Stedum. Om draagvlak te organiseren, zorgen we voor een participatieproces waarin de inwoners die dat willen, zoveel als mogelijk is invloed uit kunnen oefenen op het proces en het uiteindelijke product (het zonnepark)
Waar staan we nu?
We staan nog helemaal aan het begin van het proces. Het begin van het proces kenmerkt zich vooral door kennismaken met belanghebbenden. Kennismaken met bijvoorbeeld de gemeente Eemsdelta en de Provincie Groningen. Deze kennismaking is gestart vlak voor de zomervakantie, is onderbroken door deze zomervakantie en loopt op dit moment nog steeds.
Doel van de kennismakingsgesprekken is te onderzoeken welke belangen en rollen de belanghebbenden hebben en willen hebben en te onderzoeken welke kaders, mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn voor een mogelijk zonnepark in Stedum.
We hebben nog lang niet iedereen gesproken. Op de planning staan nog gesprekken met lokale belanghebbenden en natuurlijk de gesprekken met u als inwoners van Stedum. Afhankelijk van de voortgang van de kennismakingsgesprekken hopen wij in november 2021 met u, de inwoners van Stedum in gesprek te gaan
Samengevat: er is nog niets besloten, we bevinden ons in de kennismakingsfase van het project en inwoners van Stedum krijgen ruim de mogelijkheid om te participeren en invloed uit te oefenen op het zonnepark in Stedum. Wij hopen u in de volgende editie meer informatie en concrete data te kunnen geven.