25 april 2024

Het lijkt wel 1979, met zijn allen aan het werk om Stedum begaanbaar te
houden. Bij de Singel (nr 46/48) is zout voor het strooien van de openbare
voetpaden te verkrijgen. Denk aan Klokkenpad en de paadjes rondom de
bejaardenwoningen en bij Nij Nittersum langs. Een aantal Stedumers heeft
zich aangeboden om hiervoor te zorgen. Zij hebben om die reden zout
thuisgebracht gekregen, dat vanuit deze container kan worden aangevuld.
Dorpsbelangen cošrdineert deze actie. Het bestuur is erg blij met deze
actieve opstelling. Zo blijft Stedum begaanbaar!
De Troefmarkt heeft zout te koop voor de trottoirs en de paadjes naar de
voordeuren. Werk ze!

© Archief www.stedum.com

Dorpsbelangen

Geef een reactie