20 mei 2024

Zoutwaterbad K.P. Zijl gaat privatiseren

0

Tijdens de raadsvergadering van 19 december a.s. staat de privatisering van zoutwaterbad K.P. Zijl op de agenda: de raad wordt gevraagd in te stemmen met de privatisering van het zoutwaterbad K.P. Zijl. Hiervoor zal een nieuwe stichting opgericht worden.

Wethouder Pier Prins (sport): “Als college zijn we blij met deze ontwikkeling. Het is geweldig dat het zwembad behouden blijft voor de gemeente. Het was geen eenvoudige opgave, maar we zijn tot elkaar gekomen. Complimenten zijn op zijn plaats voor alle betrokkenen. Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de unanieme wens van de raad om het zoutwaterbad voor de gemeente te behouden”.
Raadsvoorstel
De gemeente en de stichting Zoutwaterbad hebben een intensief en constructief proces afgesloten. Beide partijen zijn content met het uiteindelijke resultaat. Vanaf de start van het saneringsplan is het zoutwaterbad K.P. Zijl een gevoelig onderwerp geweest. Enerzijds was de noodzaak van de gemeente om te besparen en anderzijds de uitdrukkelijke wens van de gemeenschap om deze unieke voorziening open te houden. Het raadsvoorstel gaat in op het achterstallig onderhoud van het zwembad en de bruidschat die vanuit de gemeente wordt verstrekt om de nieuw op te richten stichting een goede startpositie te geven. Naast de eenmalige bruidschat blijft de gemeente, evenals in Middelstum, het zoutwaterbad K.P. Zijl structureel subsidiëren.

Proces
Op 21 september 2009 heeft de gemeenteraad het saneringsplan vastgesteld. Dit plan moet bijdragen aan een structureel sluitende begroting vanaf 2014. Dit is een voorwaarde voor rijkssteun in het kader van artikel 12. Het saneringsplan is door het college destijds gepresenteerd als een plan op hoofdlijnen. Met name waar het bezuinigingen betreft die gevolgen hebben voor maatschappelijke organisaties in onze gemeente, hebben raad en college maximale ruimte willen bieden aan nader overleg.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie