21 mei 2024

Zware vervuiling grond Refinery Delfzijl

0

Delfzijl – Het bedrijfsterrein van de olierafinaderij North Refinery in Farmsum is ernstig verontreinigd. De provincie vindt sanering van de locatie urgent, gezien het verspreidingsrisico van de verontreiniging. North Refinery begint volgens de provincie waarschijnlijk in 2012 met de sanering, die zo’n acht jaar in beslag zal nemen.

North Refinery wil geen commentaar geven op de aanstaande sanering. De verontreiniging bestaat uit minerale oli‘n en vluchtige aromaten die zich in de grond bevinden van de opslag- en destillatietanks. De bodem is over een oppervlakte van 12.000 vierkante meter vervuild. Het gaat in totaal om zo’n 24.000 kubieke meter grond. Hiervan is 4400 kubieke meter zwaar verontreinigd. De grond wordt afgegraven en ter plekke gezuiverd.


‘Geen direct risico’


Ondanks dat de bodemverontreiniging is bestempeld als ernstig en de provincie sanering urgent noemt, hoeft North Refinery niet meteen te starten met de saneringswerkzaamheden. Ondermeer omdat de vervuiling volgens de onderzoekers geen direct risico vormt voor mens en ecologie in de omgeving. Het saneringsonderzoek vermeldt echter wel dat het ernstig verontreinigde grondwater jaarlijks wel drastisch zal toenemen, het zogenaamde verspreidingsrisico.


“Er zijn drie verplichte saneringstermijnen. Het verspreidingsrisico in deze zaak valt in de laatste termijn, namelijk de periode voor 2015. Als het bedrijf in 2012 start, voldoet het aan de termijn”, aldus een woordvoerder van de provincie. De sanering valt samen met andere werkzaamheden die het bedrijf wil uitvoeren in die periode.


Op basis van de bodemonderzoeken van het Raadgevend Bureau Tukkers en ECO Reest BV is niet vast te stellen of de verontreiniging op het conto is te schrijven van de voorloper van het bedrijf, Bos Refinery, of op die van North Refinery.Opspraak


Het bedrijf North Refinery, een raffinaderij van ruwe olieproducten, heette tot halverwege de jaren tachtig Bos Refinery. Dat bedrijf kwam regelmatig in opspraak door het overtreden van milieuwetten en fraude. In 1986 werd een nieuwe start gemaakt. Ook daarna raakte het oliebedrijf regelmatig in opspraak. North Refinery werkte zonder milieuvergunningen. De Waddenvereniging en ook Duitse grensgemeenten maakten bezwaar tegen de activiteiten van de raffinaderij. In 2002 kreeg de provincie twee keer een aanvaring met North Refinery, omdat het bedrijf ongereinigde boorgruis op het terrein had liggen zonder beschermende voorzieningen en omdat het bedrijf geen veiligheidsbeheerssysteem had

www.dvhn.nl

Geef een reactie