22 april 2024

,,Zwelklei-schade bij Groningse bevingen was te voorkomenÕÕ

0

Veel van de schade aan woningen en gebouwen in het Groningse plaatsje Loppersum die is ontstaan na de aardschokken de afgelopen maanden had kunnen worden voorkomen.

 Dat stelt de onafhankelijke Rotterdamse geoloog P. van der Gaag in het rapport dat hij eind januari aanbiedt aan de Loppersumse burgemeester A. Rodenboog.

Uit het onderzoek van Van der Gaag blijkt dat de in de Groninger bodem veelvuldig aanwezige zwelklei de uitwerking van de aardschokken versterkt. Hierdoor zou bij de relatief kleine schokken toch grote schade zijn ontstaan. Van der Gaag had de provincie Groningen hier de afgelopen jaren al meerdere malen voor gewaarschuwd.

,,Overal ter wereld wordt de dreiging van inzakkende zwelklei erkend, behalve in NederlandÕÕ, stelt de geoloog. Tijdens droog weer droogt de zwelkleigrond uit en krimpt in. Wanneer tijdens regenbuien daarna het water de grond rond een huis inzakt, ondermijnt dit de stabiliteit van het gebouw.

,,In Canada, Frankrijk en Engeland worden hier voorzorgsmaatregelen tegen getroffen door de afwatering van het huis aan te passenÕÕ, weet Van der Gaag. ,,Als de grond waar de gaswinning plaatsvindt bijvoorbeeld regelmatiger was bevochtigd, was het versterkende effect bij de trillingen veel minder geweest.ÕÕ De geoloog stelt voor dat een onafhankelijke rijkscommissie de effecten van de zwelklei moet gaan onderzoeken. De provincie Groningen pleitte hier onlangs ook al voor.

De zwelklei komt ook in Friesland en Noord-Holland voor, maar in veel mindere mate. Bovendien vinden er in die provincies minder bevingen plaats omdat daar geen aardgas wordt gewonnen die de bodem destabiliseert.

De gemeente Loppersum en de provincie Groningen willen beide nog geen commentaar geven op de rapportage. Zij wachten beide de offici‘le presentatie van het onderzoek af.

www.gic.nl

Geef een reactie