31 januari 2023

Jaarlijks stelt het waterschap Hunze & AaÕs een onderzoek in naar de zwemwaterkwaliteit van een aantal zwemgelegenheden in oppervlaktewater. In de gemeente Slochteren wordt dit uitgevoerd bij zwemplas Zwaneveldsgat, Borgmeren en Schildmeer (strandbad).

Het zwemwater wordt in totaal zes keer bemonsterd en het onderzoek is met name gericht op de maanden juli en augustus. Alle plassen zijn inmiddels voor de eerste keer gecontroleerd op de waterkwaliteit en goed bevonden. Het water in een aantal diepere plassen kan (erg) koud zijn. Het is daarom verstandig niet te lang en niet alleen te gaan zwemmen. Zwemmen in open water is altijd voor eigen risico.

De actuele informatie over de resultaten van het zwemwateronderzoek kunt u vinden op de website www.hunzeenaas.nl of op teletekstpagina 725.
Wij wensen u veel zwemplezier toe!

www.slochteren.nl

Geef een antwoord